Malatya Cansuyum Kreş ve Ana Okulu

Müzik - Drama Atölyesi

Müzik - Drama Atölyesi

Çocuğun çok yönlü gelişimini atölye ortamında desteklemek üzere; role girme, doğaçlama, oyun, dramatizasyon gibi drama teknikleri kullanılmaktadır. Çocuğa yaratıcılık ve kendine güven aşılama; sözel ya da bedensel ifade, iletişim kurabilme becerisi, anlama - dinleme - kavrama ve sorun çözme becerileri kazandırmak programın temel hedefleridir. Ayrıca atölyemizde ritim duygusunun geliştirilmesi hedef alınarak müzik etkinlikleri yapılmaktadır.